Đăng ký
Không nhận diện được thuê bao. Vui lòng truy cập bằng 3G hoặc đăng nhập để sử dụng DV

Video: Đà Nẵng gắn mã QR trên các tuyến đường trọng điểm về du lịch

https://www.phapluatxahoi.vn/tv-nong/video-da-nang-gan-ma-qr-tren-cac-tuyen-duong-trong-diem-ve-du-lich-c808vd1316861.html

The CK

(Pháp Luật Xã Hội)

Bình luận của bạn

Top
×